Domácí stránka > Dokumenty

Základní dokumenty NVTO

 


Blog | Neaktuálně k padesátinám

27. října 2021

15:44:03

Klubovna Veleorgánu

Kdo nevěří, ať tam běží.

Místo pro slavnostní shromáždění

Místo pro slavnostní shromáždění

Místo pro mariáš, pivko a cigárko

Velmi dobré místo = klasika + Plzeň

Výborná slovenská kuchyně, různá piva (Zlatý bažant apod.)