Domácí stránka

Svoboda je poznaná nutnost

Prázdnota je odměna za ni.


Na tebe členstvo naše, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi svěřil Pán, dědicem činím.

Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, na hlavy naše uvedeného hříchy našimi, vláda věcí vašich k vám se zase navrátí, ó župy naše!


 

 


Blog | Spolužáci | Aktuálně k padesátinám

19. ledna 2018

00:20:46

Klubovna veleorgánu

26.8.2011