Domácí stránka

Rokycany bez kompromisů

Výprava tohoto roku jednoznačně dokáže, že nejen státy se udržují na ideách a místech, které stály u jejich zrodu. Stejně tak NVTO sestoupí k hlubinám svých pramenů


Celá akce bude organizována hvězdicovým způsobem se základnou v Rokycanech a to v termínu 19.-23.8.

V místě samém:

Další atrakce v místě:

Možné fakultativní výlety:

 


Blog | Neaktuálně k padesátinám

08. srpna 2020

11:35:18

Klubovna Veleorgánu

Příště:

12.8.2020 v 17:00

Potom zase až:

16.9.2020 v 17:00

Kdo nevěří, ať tam běží.

Místo pro slavnostní shromáždění

Místo pro mariáš, pivko a cigárko

Velmi dobré místo = klasika + Plzeň

Výborná slovenská kuchyně, různá piva (Zlatý bažant apod.)